Select Page

Fortaleny

Municipi situat al nord de la serra de Corbera. La superfície del terme és completament plana. El riu Xúquer serveix de límit pel sector nord, després gira cap al sud i serveix també com a fita per l’est. La totalitat dels cultius són de regadiu, i es cultiven principalment arròs i tarongers. El poble està edificat en la riba dreta del riu Xúquer.
L’origen de la població és musulmà, sent una alqueria que Jaume I donà a Joan Tos. Fins a 1836 va pertànyer a la jurisdicció de Corbera d’Alzira.

Gastronomia:

Els arrossos al forn i caldós, a més de la universal paella valenciana, són els plats més característics de Fortaleny.

Interés turístic:

A nivell monumental, destaca l’església parroquial de Sant Antoni Abat, per ser aquesta el cap i casal de la devoció a Sant Antoni Abat en la diòcesi de València, des de 1276.
Fortaleny posseeix un dels millors vedats de pesca de ciprínids en la seua ribera del riu Xúquer.

Festes:

Celebra festes majors a l’hivern a Sant Antoni Abat, entorn del 17 de gener, i, les d’estiu, del 15 al 19 d’agost, en honor de la Mare de Déu de l’Assumpció, sant Roc, els Sants de la Pedra, sant Isidre i el Crist del Consol.

Tourist Info Fortaleny

Telf.: 961701928 (Ajuntament)