Select Page

ACD Província de València

 

La província de València abasta un territori extens amb una gran quantitat de recursos naturals i patrimonials de primer ordre, no obstant això, gran part de l’activitat turística es desenvolupa en les destinacions del litoral, cosa que provoca la predominança del turisme de sol i platja enfront d’altres tipologies turístiques. Com a conseqüència, es produïx una concentració excessiva de fluxos de visitants a la costa i una alta estacionalitat, mentre que els territoris d’interior es caracteritzen com a emergents o complementaris amb una menor afluència i dinamització turística. Esta conjuntura il·lustra una dualitat turística en el territori: litoral vs. interior. Així doncs, la principal justificació d’intervenció és la redistribució de fluxos del litoral cap a l’interior, la qual cosa permetrà equilibri, connexió i complementarietat turística entre estes dos realitats.

Per a aconseguir este objectiu s’ha dut a terme un procés de participació exhaustiu, en el qual han participat destinacions de la província de València, teixit empresarial i associatiu, personal de les àrees de Diputació de València, responsables de terceres entitats i acadèmics. D’este procés participatiu, així com de l’anàlisi de la documentació, es va concloure que l’eix vertebrador territorial i turístic és l’aigua, ja que el territori valencià no és només litoral i platges, sinó que alberga en les destinacions d’interior zones de bany continentals en rius i afluents, marjals, aiguamolls i, fins i tot, patrimoni hidràulic vinculat al sector agrícola; una activitat rellevant per a la província i els seus productes gastronòmics com l’arròs i la taronja, entre altres.

Per tant, es manifesta la necessitat de convertir l’aigua en producte turístic. Per això, el territori ha de comptar amb una major quantitat d’infraestructures i equipaments que impulsen l’adequació de recursos vinculats a l’aigua i la seua conversió en productes turístics, cosa que permetrà el desenvolupament d’un major nombre d’experiències i atractius en el territori que incentiven la redistribució de fluxos i impulsen les destinacions d’interior de la província de València i atraguen diversos segments de visitants.

Juntament amb la posada en valor dels recursos complementaris al turisme de sol i platja, també és fonamental impulsar actuacions centrades en gestionar d’una forma més sostenible i resilient els recursos naturals de la destinació, i tractar de minimitzar l’impacte ambiental provocat per l’activitat turística, garantint la seua preservació en el llarg termini i afavorint l’aprofitament turístic sostenible. És prioritari comptar amb eines tecnològiques que faciliten l’obtenció de dades i informació sobre el comportament de la demanda turística i l’estat dels recursos des d’una perspectiva mediambiental. D’esta manera es podrà regular l’accés a llocs fràgils i singulars, així com parametritzar dades que alerten sobre els efectes del canvi climàtic en estos recursos lligats a l’aigua, tant els del litoral com els de l’interior. Per tant, l’anàlisi d’estes fonts d’informació permetrà a la destinació optimitzar el seu procés de presa de decisions en clau turística i impulsar la resiliència i la sostenibilitat en el seu model, alineant-se d’esta manera amb l’ODS 11 de Ciutats i Comunitats Sostenibles.

De manera paral·lela a estes actuacions, també han de promoure’s iniciatives que milloren la qualitat del servici d’informació i promocionen l’oferta turística del territori de manera òptima i eficient. Este tipus d’actuacions dotaran d’una major visibilitat els recursos turístics vinculats a l’aigua, i donaran suport a la dinamització social i econòmica del territori.

Per estos motius, l’ACD de la província de València suposa un avanç en la diversificació del model turístic del territori i en la millora del seu model de gestió turística, i incorpora eines que li permeten donar impuls a un turisme més sostenible, accessible i resilient.

L’ACD conté 20 actuacions, les quals es troben en un dels 4 eixos programàtics obligatoris en l’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions.

Les actuacions contemplades es troben alineades amb el compliment dels mínims d’inversió establits en la convocatòria, així com amb els mínims d’inversió dels camps d’intervenció.

 

 

  ACTUACIONS ACD DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
  EIX 1 TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE
1 Gestió de l’ús públic en espais naturals hídrics
2 Maquinària de gestió del litoral (filtratge d’arena)
3 Prevenció d’incendis
4 Dades del canvi climàtic
5 Sistema de protecció dunar
6 Biomassa en oficines d’informació turística
7 Implantació de sistemes digitals de gestió de la empremta de carboní
8 Estudi empremta hídrica
9 Passarel·les accessibles
  EIX 2 MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÉTICA
10 Instal·lació de plaques fotovoltaiques en les oficines d’informació turística
11 Implantació de punts de recàrrega de vehicles, bicicletes i ciclomotors
12 Kit reparació de bicicletes
13 Quad elèctric platges: servici neteja
  EIX 3 TRANSICIÓ DIGITAL
14 Hub intel·ligent territorial de sostenibilitat turística
15 Digitalització informació turística
  EIX 4 COMPETITIVITAT
16 Posada en valor de servicis ecosistèmics
17 Redistribució fluxos turístics cap a l’interior
18 Impuls i millora de l’accessibilitat
19 Smart Office
20 Gerència ACD
  TOTAL 5.769.198,15 €

 

Vols més información?

Escriu-nos a: acd.valenciaturisme@dival.es

 

Anunci Previ

Contractació de la prestació del servei de realització d’un estudi de les instal·lacions fotovoltaiques i estufes de biomassa per a oficines d’informació turística. Actuacions ACD de València. PRTR Finançat per la Unió Europea Next Generation.(Termini acabat)

Expedient: 149/24/STU: Serveis d’assistència tècnica de suport a la gestió i implementació d’Actuacions de Cohesió entre destins de la província de València, constitució Gerència, consultoria especialitzada Smart Office i realització d’inventari dels recursos vinculats amb l’aigua. Finançada per la UE. NextGeneration en el marc del PRTR.