Select Page

Club de Golf Oliva Nova

Club de Golf Oliva Nova

Un camp tècnic, amb suaus ondulacions on caminar és un plaer i la bola en carrer mai troba el moment de parar-se.

Un disseny tradicional de 10 parells 4, 4 parells 5 i 4 parells 3. Una forma de donar equilibri al joc amb clots de gran exigència i uns altres on el jugador trobarà l’oportunitat de recuperar-se o mantenir la seua línia d’ascensió. El recorregut és assequible para tot jugador, amb independència del seu handicap.

Hi ha un elevat nombre de clots, on l’aigua entra en joc, convertint-se en un element desestabilizador per a molts jugadors que comproven com el seu rendiment disminueix quan la bola troba una zona humida en la seua trajectòria cap a la bandera. Només es lliuren de l’aigua els clots 2, 13 i 14. El clot 6, parell 3, conegut com “la venjança de Seve”, és el més difícil del camp. Cal ajustar molt el colp per a evitar l’aigua i tenir opció de birdie o parell.

Contacte

Urb. Oliva Nova golf, s/n, 46780 (Oliva).

+34 962 857 666

golf@olivanovagolf.com

https://www.olivanova.com/

Més informació

Disenyador del camp: Severiano Ballesteros

Date design: 1/01/1970

Type of grass: Calle: raygrassGreen: agrostis penncross